Количество масла в двигателе автомобиля Audi Q7


Объем двигателяНомер двигателяГод производстваРекомендованное маслоОбъем масла (л.)
3.0CATA2013Синтетика 5w308.2
2012Синтетика 5w308.2
2010Синтетика 5w308.2
2009Синтетика 5w308.2
CCMA2011Синтетика 5w308.2
CJGA2011Синтетика 5w308.2
CASA2008Синтетика 5w308.2
BUN2007Синтетика 5w308.2
2006Синтетика 5w308.2
4.1CCFC2013Синтетика 5w30
2012Синтетика 5w30
2011Синтетика 5w30
2010Синтетика 5w30
BTR2009Синтетика 5w309.5
2008Синтетика 5w309.5
2007Синтетика 5w309.5
4.2CCFC2013Синтетика 5w30
2012Синтетика 5w30
2011Синтетика 5w30
BAR2010Синтетика 5w30
2009Синтетика 5w309.5
2008Синтетика 5w309.5
2007Синтетика 5w309.5
2006Синтетика 5w30
5.9CCGA2013Синтетика 5w30
2012Синтетика 5w30
2011Синтетика 5w30
2010Синтетика 5w30
2009Синтетика 5w30
3.6BHK2010Синтетика 5w30
2009Синтетика 5w30
2008Синтетика 5w30
2007Синтетика 5w30